Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 9:30 Kitab Sutji (JAV)

Banjur padha kintun serat marang sakehing wong Yahudi ing dhaerah satus pitulikur, wewengkoning karajane Sang Prabu Ahasyweros, kanthi tetembungan; salam pandonga lan kamantepan,

maca bab lengkap Ester 9

tampilan Ester 9:30 ing konteks