Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 9:22 Kitab Sutji (JAV)

amarga ing dina iku wong Yahudi padha luwar saka ing tanganing mungsuhe, lan iya ing sasi iku anggone kasusahan malih dadi kabungahan, tuwin dina tangisan dadi dina gambira; dina iku kadadekake dina pahargyan lan kasenengan lan dadi dina kirim-kiriman pangan sarta dina dedana marang wong miskin.

maca bab lengkap Ester 9

tampilan Ester 9:22 ing konteks