Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 7:4 Kitab Sutji (JAV)

Amargi kawula sampun sami kasade, inggih kawula, dalah bangsa kawula, badhe katumpes, kapejahan tuwin kasirnakaken. Saupami kawula namung sami kasade saha kadadosaken rencang jaler kaliyan estri, kawula mesthi kendel kemawon, nanging panganiaya punika boten wonten tandhingipun ing antawisipun bebaya ingkang nempuh Sang Prabu.”

maca bab lengkap Ester 7

tampilan Ester 7:4 ing konteks