Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 6:11 Kitab Sutji (JAV)

Sang Haman banjur mendhet pangageman lan titihan mau, pangagemane dianggokake Pak Mordekhai lan ditunggangake ing jarane, sarta diarak metu ing alun-aluning kutha, karo ana kang nguwuh-uwuh ana ing ngarepe: “Kaya mangkene iki ganjarane wong kang dikarsakake dening Sang Prabu oleh pakurmatan.”

maca bab lengkap Ester 6

tampilan Ester 6:11 ing konteks