Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 5:1 Kitab Sutji (JAV)

Bareng wus tutug telung dinane Sang Prameswari Ester banjur ngagem busana kaprabon, tumuli jumeneng ana ing plataran njero madhep marang kadhaton, Sang Prabu mbeneri lenggah ing dhamparing karajan ana ing kadhaton.

maca bab lengkap Ester 5

tampilan Ester 5:1 ing konteks