Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 2:1 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse lelakon iku mau, bareng dukane Sang Prabu Ahasyweros wus sirep, panjenengane kengetan marang Sang Putri Wasti, lan apa kang wus ditindakake sarta mungguh tibaning putusan tumrap ing sarirane.

maca bab lengkap Ester 2

tampilan Ester 2:1 ing konteks