Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 10:3 Kitab Sutji (JAV)

Amarga Sang Mordekhai iku dadi priyagung kang angka loro ing sangandhape Sang Prabu Ahasyweros, lan panjenengane diurmati dening wong Yahudi lan ditresnani dening para sentanane, amarga anggone ngudi murih kabegjaning bangsane lan marga kang kapangandikakake iku tumuju marang ing karaharjaning bangsane.

maca bab lengkap Ester 10

tampilan Ester 10:3 ing konteks