Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 10:2 Kitab Sutji (JAV)

Mungguh sakehing lelabetane kang linuwih lan kaprawirane, apadene andharaning caritane bab kaluhuran kang diparingake dening Sang Nata marang Sang Mordekhai, kabeh iku rak wis katulisan ana ing buku sejarahe para ratu ing Media lan Persia?

maca bab lengkap Ester 10

tampilan Ester 10:2 ing konteks