Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ester 1:14 Kitab Sutji (JAV)

dene kang cedhak dhewe karo Sang Prabu, yaiku: Sang Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena sarta Sang Memukan, priyagung pitu, panggedhene nagara Persia lan Media, kang diparengake mirsani pasuryane Sang Prabu lan kang kaparingan kalungguhan kang dhuwur ana ing sajroning karajan -- pandangune Sang Prabu:

maca bab lengkap Ester 1

tampilan Ester 1:14 ing konteks