Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Dhaniel 7:27 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse mangkono paprentahan, pangwasa lan kamulyaning karajan-karajan ing sangisore saindenging langit bakal kaparingake marang para wong suci, umat kagungane Kang Mahaluhur; paprentahane iki paprentahan kang langgeng sarta sakehing pangwasa bakal ngabdi lan mbangun miturut marang para suci mau.

maca bab lengkap Dhaniel 7

tampilan Dhaniel 7:27 ing konteks