Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Dhaniel 5:3 Kitab Sutji (JAV)

Piranti emas lan salaka, kang kapundhut saka ing Padaleman Suci, Padalemaning Allah ing Yerusalem iku banjur padha kaajokake sarta kagem ngunjuk dening Sang Prabu, dening para panggedhe, abdine tuwin para garwane Sang Prabu kang padmi lan kang ampeyan;

maca bab lengkap Dhaniel 5

tampilan Dhaniel 5:3 ing konteks