Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Dhaniel 3:18 Kitab Sutji (JAV)

nanging saupami boten, gusti kawula mugi karsaa nguningani, bilih kawula sami boten badhe memuja dhateng dewanipun gusti kawula, saha boten badhe nyembah dhateng reca kencana ingkang kaadegaken dening gusti kawula punika.”

maca bab lengkap Dhaniel 3

tampilan Dhaniel 3:18 ing konteks