Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Dhaniel 2:31 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Sang Prabu, gusti kawula mirsa satunggaling wahyu, inggih punika satunggaling reca ingkang ageng sanget! Reca punika inggil, mencorong ngedab-edabi, ngadeg wonten ing ngarsanipun gusti kawula, sarta katingal nggegirisi.

maca bab lengkap Dhaniel 2

tampilan Dhaniel 2:31 ing konteks