Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 9:11 Kitab Sutji (JAV)

“Ing dina iku Ingsun bakal ngadegake manehgubuge Dawud kang wus rubuh;lan pecah-pecahing temboke bakal Suntambali,sarta jugrugane bakal Sunadegake maneh;bakal Sunbangun maneh kaya ing jaman biyen;

maca bab lengkap Amos 9

tampilan Amos 9:11 ing konteks