Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 8:9 Kitab Sutji (JAV)

“Ing dina iku bakal kelakon,”-- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah --“srengenge bakal Sundadekake angslup ing wayah awan,sarta bumi Sundamel peteng ing wayah raina.

maca bab lengkap Amos 8

tampilan Amos 8:9 ing konteks