Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 8:2 Kitab Sutji (JAV)

Panjenengane tumuli ngandika: “He Amos, sira ndeleng apa?” Unjukku: “Kranjang isi woh-wohan undhuhan ing mangsa ketiga.” Ing kono pangandikane Sang Yehuwah:“Wus cedhak wekasane umatingSun Israel,Ingsun ora bakal maringi pangapura maneh.

maca bab lengkap Amos 8

tampilan Amos 8:2 ing konteks