Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 7:2 Kitab Sutji (JAV)

Nalika walang mau wiwit ngentekake thethukulan ing bumi, nuli unjukku:“Dhuh Pangeran Yehuwah, mugi Paduka karsaa paring pangapunten!Kadospundi Yakub anggenipun saged lestantun?Piyambakipun rak alit, ta?”

maca bab lengkap Amos 7

tampilan Amos 7:2 ing konteks