Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 7:15 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Gusti nimbali aku saka ing panggaotanku angon wedhus, lan dipangandikani mangkene: Sira lungaa, medhara wangsit marang umatingSun Israel.

maca bab lengkap Amos 7

tampilan Amos 7:15 ing konteks