Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 4:7 Kitab Sutji (JAV)

“Lan Ingsun wus ngendheg udan marang sira,telung sasi sadurunge mangsa panen;sarta paring udan ana ing salah sijining kutha,lan kutha sijine ora Sunparingi udan,pategalan kang siji kodanan,tuwin pategalan kang ora kodanan dadi garing.

maca bab lengkap Amos 4

tampilan Amos 4:7 ing konteks