Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 4:6 Kitab Sutji (JAV)

“Sanadyan Ingsun wus ngganjar marang sirauntu kang ora kecak pangan ing kuthanira kabeh,lan kekurangan roti ana ing sakehe papan panggonanira,ewasamono sira padha ora mratobat marang Ingsun,”mangkono pangandikane Sang Yehuwah.

maca bab lengkap Amos 4

tampilan Amos 4:6 ing konteks