Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 1:6 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Sang Yehuwah mangkene:“Marga saka durakane Gaza telung prakara,malah patang prakara,mulane Ingsun ora bakal murungake putusaningSun,dene wus ngangkatake wong sabangsa kabeh menyang ing pambuwangan,kang banjur padha diulungake marang Edom,

maca bab lengkap Amos 1

tampilan Amos 1:6 ing konteks