Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 7:25 Kitab Sutji (JAV)

Dene sapunika, dhuh Yehuwah Allah, Paduka mugi netepana prasetya ingkang Paduka ngandikakaken, kangge ing salaminipun tumrap ingkang abdi punika saha kulawarganipun, punapa dene mugi Paduka tindakaken kados ingkang Paduka prasetyakaken punika.

maca bab lengkap 2 Samuel 7

tampilan 2 Samuel 7:25 ing konteks