Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 7:12 Kitab Sutji (JAV)

Yen sira wus tumeka ing janji lan sira wus oleh palereman nunggal karo leluhurira, Ingsun bakal nangekake turunira ing sapungkurira, kang tuwuh saka sira lan Ingsun bakal nyantosakake karajane.

maca bab lengkap 2 Samuel 7

tampilan 2 Samuel 7:12 ing konteks