Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 4:2 Kitab Sutji (JAV)

Putrane Sang Prabu Saul kagungan tetindhihing grombolan loro, kang siji jenenge Baana lan sijine Rekhab, sakarone anake Rimon, wong Benyamin saka ing Beerot. Amarga Beerot iku uga kaetung klebu tlatah Benyamin.

maca bab lengkap 2 Samuel 4

tampilan 2 Samuel 4:2 ing konteks