Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 23:1 Kitab Sutji (JAV)

Iki pangandikane Sang Prabu Dawud kang wekasan:“Wulang bebasane Dawud bin Isai lan wedharing sabdane kang sinengkakake ing ngaluhur,wong kang jinebadan ing Gusti Allahe Yakub,juru masmur kang nengsemake ana ing Israel:

maca bab lengkap 2 Samuel 23

tampilan 2 Samuel 23:1 ing konteks