Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 21:10 Kitab Sutji (JAV)

Rispa, anake wadon Aya, banjur njupuk bagor, dijereng ana ing ngarepe ana ing dhuwur gunung parang, wiwit mangsa panen nganti tumeka tibane udan nelesi mayit-mayit iku. Ora oleh diparani manuk-manuk ing awang-awang ing wayah awan, utawa sato kewan ing alas ing wayah bengi.

maca bab lengkap 2 Samuel 21

tampilan 2 Samuel 21:10 ing konteks