Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 16:18 Kitab Sutji (JAV)

Husai banjur matur marang Pangeran Absalom: “Boten, nanging panjenenganipun ingkang piniji dening Sang Yehuwah tuwin dening rakyat punika saha dening saben tiyang Israel, inggih panjenenganipun punika ingkang mengku kawula, saha ingkang kawula suwitani.

maca bab lengkap 2 Samuel 16

tampilan 2 Samuel 16:18 ing konteks