Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 16:10 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Prabu ngandika: “He, anak-anake Zeruya, ingsun melu-melu apa marang sira? Kareben ta ngipat-ipati ingsun. Amarga saupama Sang Yehuwah ngandika marang wong iku: Dawud ipat-ipatana, sapa kang bakal wani takon: Yagene kowe kok tumindak mangkono?”

maca bab lengkap 2 Samuel 16

tampilan 2 Samuel 16:10 ing konteks