Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 14:7 Kitab Sutji (JAV)

Lan sapunika sadaya sanak-sadherek sami nggigat dhateng abdi dalem sarta wicanten: Anakmu kang mateni sadulure iku ulungna, arep dak patem, minangka gantine nyawane sadulure kang dipateni iku lan aku iya arep numpes ahli warise. Tiyang punika sami badhe numpes turun kawula ingkang taksih kantun, temah semah kawula boten nilar nama wonten ing salumahing bumi.”

maca bab lengkap 2 Samuel 14

tampilan 2 Samuel 14:7 ing konteks