Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Samuel 14:15 Kitab Sutji (JAV)

Lah sapunika kawula marak ngunjukaken prakawis punika dhateng Gusti kawula Sang Prabu, amargi tiyang kathah sami ngajrih-ajrihi kawula. Pramila osiking manahipun abdi dalem: Becike dakmunjuk marang Sang Prabu dhisik, bokmanawa Sang Prabu nyembadani atur panyuwune abdine iki.

maca bab lengkap 2 Samuel 14

tampilan 2 Samuel 14:15 ing konteks