Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 25:23 Kitab Sutji (JAV)

Bareng para panggedhening wadya-bala padha mireng, manawa Sang Nata ing Babil wus misuda Sang Gedalya, banjur padha murugi Sang Gedalya, menyang ing Mizpa, yaiku Sang Ismael bin Netanya, Sang Yohanan bin Kareah, Sang Seraya bin Tankhumet, saka ing Netofa, lan Sang Yaasanya, putrane priyayi ing Maakha, kadherekake dening wadya-balane.

maca bab lengkap 2 Para Raja 25

tampilan 2 Para Raja 25:23 ing konteks