Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 23:5 Kitab Sutji (JAV)

Para imaming dewa ngamanca kang diangkat dening para ratu ing Yehuda, kang gaweane ngobong kurban ana ing tengger-tengger pangurbanan ana ing kutha-kutha ing wewengkon Yehuda lan ing sakubenge Yerusalem, iku padha dilereni, samono uga kang padha ngobong kurban kanggo Baal, kanggo dewaning srengenge, kanggo dewaning rembulan, kanggo dhapukan-dhapukan lintang lan kanggo sakehing wadya-bala ing langit.

maca bab lengkap 2 Para Raja 23

tampilan 2 Para Raja 23:5 ing konteks