Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 21:25 Kitab Sutji (JAV)

Anadene kekarene riwayate Sang Prabu Amon, apa kang katindakake, iku kabeh rak wus katulisan ana ing buku sejarahe para ratu ing Yehuda.

maca bab lengkap 2 Para Raja 21

tampilan 2 Para Raja 21:25 ing konteks