Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 19:9 Kitab Sutji (JAV)

Nalika iku Sang Prabu mireng pawarta bab Sang Prabu Tirhaka, ratu ing Etiopia, mangkene: “Lah panjenenganipun sampun miyosi perang nglawan panjenengan dalem,” mulane banjur ngintunake utusan maneh kang padha didhawuhi ngaturake pangandikane marang Sang Prabu Hizkia:

maca bab lengkap 2 Para Raja 19

tampilan 2 Para Raja 19:9 ing konteks