Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 12:1 Kitab Sutji (JAV)

Anggone jumeneng ratu ing taun kang kaping pitune jamane Sang Prabu Yehu, dene anggone ngasta paprentahan ana ing Yerusalem lawase patang puluh taun. Kang ibu asmane Zibya, saka ing Bersyeba.

maca bab lengkap 2 Para Raja 12

tampilan 2 Para Raja 12:1 ing konteks