Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Para Raja 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Malaekate Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Elia, wong ing Tisbe: “Ngadega, mangkata, nemonana para utusane ratu ing Samaria lan kandhaa marang wong mau: Apa ing Israel ora ana Gusti Allahe, dene kowe nganti padha njaluk pituduh marang Baal-Zebub allah ing Ekron?

maca bab lengkap 2 Para Raja 1

tampilan 2 Para Raja 1:3 ing konteks