Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 36:9 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yoyakhin nalika jumeneng ratu iku yuswa wolulas taun, dene anggone ngasta paprentahan ana ing Yerusalem, suwene telung sasi sepuluh dina. Sang Nata nglampahi apa kang ala ana ing paningaling Yehuwah.

maca bab lengkap 2 Babad 36

tampilan 2 Babad 36:9 ing konteks