Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 35:15 Kitab Sutji (JAV)

Para juru ngidung, yaiku bani Asaf, padha ana ing papane dhewe, nocogi dhawuhe Sang Prabu Dawud, Sang Asaf, Sang Heman lan Sang Yedutun, wong sidik abdine Sang Nata mau; uga para jaga-gapura padha ana ing saben gapura. Iku ora usah padha ninggal kawajibane, amarga para sadulure, yaiku para wong Lewi, kang nyadhiyakake.

maca bab lengkap 2 Babad 35

tampilan 2 Babad 35:15 ing konteks