Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 32:30 Kitab Sutji (JAV)

Sang Prabu Hizkia uga wus dhawuh mbendhung ilen-ilen Gihon ing sisih dhuwur, lan kailekake mangulon, menyang ing kuthane Sang Prabu Dawud. Sakehe pambudidayane Sang Prabu Hizkia oleh gawe.

maca bab lengkap 2 Babad 32

tampilan 2 Babad 32:30 ing konteks