Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 20:9 Kitab Sutji (JAV)

Menawi kawula sami katempuh ing bilai, inggih punika pedhang, wewelak, pageblug utawi pailan, kawula sami badhe ngadeg wonten ing ngajenging padaleman punika, wonten ing ngarsa Paduka, amargi asma Paduka dedunung wonten ing padaleman punika, saha ing salebeting karupekan kawula sami badhe sesambat dhumateng Paduka, ngantos Paduka karsa midhangetaken sarta lajeng ngluwari kawula sadaya.

maca bab lengkap 2 Babad 20

tampilan 2 Babad 20:9 ing konteks