Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 19:4 Kitab Sutji (JAV)

Sang Prabu Yosafat akedhaton ana ing Yerusalem. Panjenengane tindak mider-mider ing wilayah-wilayah, wiwit saka ing Bersyeba nganti tekan ing pagunungan Efraim kalawan dhawuh supaya rakyat padha mratobata marang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahe para leluhure.

maca bab lengkap 2 Babad 19

tampilan 2 Babad 19:4 ing konteks