Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 17:6 Kitab Sutji (JAV)

Kalawan kencenging panggalih Sang Prabu anggone lumampah ing dalan pitedahing Yehuwah. Panjenengane uga nyingkirake sakehe tengger pangurbanan lan tugu brahala saka ing tanah Yehuda.

maca bab lengkap 2 Babad 17

tampilan 2 Babad 17:6 ing konteks