Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 12:15 Kitab Sutji (JAV)

Riwayate Sang Prabu Rehabeam iku wiwit wiwitan nganti wekasan, kabeh rak wus katulisan ana ing sejarahe Nabi Semaya lan Idho, wong sidik, -- kang uga ngemot daftar sarasilah. Ing antarane Prabu Rehabeam lan Prabu Yerobeam iku tansah ana perang.

maca bab lengkap 2 Babad 12

tampilan 2 Babad 12:15 ing konteks