Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 12:12 Kitab Sutji (JAV)

Ing sarehne Sang Prabu ngesorake sarira, dukane Pangeran Yehuwah banjur lilih, mulane ora kasirnakake babar pisan. Sarta maneh ing Yehuda iya isih ana bab-bab kang becik.

maca bab lengkap 2 Babad 12

tampilan 2 Babad 12:12 ing konteks