Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 10:2 Kitab Sutji (JAV)

Bareng iku keprungu dening Yerobeam bin Nebat -- dheweke ana ing Mesir, amarga lumayu ngungsi mrono saka ing ngarsane Sang Prabu Suleman -- banjur bali saka ing tanah Mesir.

maca bab lengkap 2 Babad 10

tampilan 2 Babad 10:2 ing konteks