Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 5:7 Kitab Sutji (JAV)

Bareng dideleng dening wong ing Asdod, yen mangkono kaanane, nuli padha ngucap: “Pethine Gusti Allahe bangsa Israel aja nganti tetep ana ing tengah kita kene, awit astane anteb panglawane marang kita lan marang Sang Dhagon allah kita.”

maca bab lengkap 1 Samuel 5

tampilan 1 Samuel 5:7 ing konteks