Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 31:2 Kitab Sutji (JAV)

Wong Filisti ora kendhat-kendhat anggone ngoyak Sang Prabu Saul lan para putrane, lan gawe tiwase Pangeran Yonatan, Abinadab lan Malkisua, para putrane Sang Prabu Saul.

maca bab lengkap 1 Samuel 31

tampilan 1 Samuel 31:2 ing konteks