Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 27:3 Kitab Sutji (JAV)

Sang Dawud sabalane padha lereb ing bawahe Sang Prabu Akhis ing Gat, sawiji-wijine kanthi kulawargane; Sang Dawud karo garwane loro, yaiku Ahinoam, wong wadon saka ing Yizreel lan Abigail, tilas somahe Nabal, wong wadon saka ing Karmel.

maca bab lengkap 1 Samuel 27

tampilan 1 Samuel 27:3 ing konteks