Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 27:1 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Dawud panggalihe mengkene: “Kapriye bae ing sawijining dina aku mesthi nemu tiwas dening astane Sang Prabu Saul. Dadi luwih becik manawa aku enggal-enggal sumingkir saka ing kene menyang ing negarane wong Filisti, temah tumrap Sang Prabu Saul bakal ora bisa nglari aku maneh ana ing saindenging tanah Israel lan aku bakal uwal saka ing astane.”

maca bab lengkap 1 Samuel 27

tampilan 1 Samuel 27:1 ing konteks