Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Samuel 23:13 Kitab Sutji (JAV)

Sang Dawud dalah sabalane banjur padha tata-tata, watara wong nem atus, padha metu saka ing kutha Kehila lan lunga saparan-paran. Nalika Sang Prabu Saul diaturi pirsa, yen Sang Dawud wus oncat, ora sida nglurugi perang.

maca bab lengkap 1 Samuel 23

tampilan 1 Samuel 23:13 ing konteks